רוצה לדעת מהו תיקון 3 וכיצד הוא משפיע על החיסכון הפנסיוני שלך?

המידע הכלול במיצג שיווקי זה הינו מידע כללי, וכולל הסברים ראשוניים ופשטניים על הנושאים הכלולים במיצג שיווקי זה. מטרת המידע הינה לתת מושג בסיסי בלבד על הנושאים הנכללים בו, והוא לא מקיף את כל מגוון הנושאים או האפשרויות הקשורים לנושאי מיצג שיווקי זה, ו/או את כל הפרטים הרלוונטיים אליהם. אין להתייחס למידע זה כאל ייעוץ, מכל סוג שהוא והוא לא מהווה תחליף ליעוץ. המידע המופיע לא נועד להוות ניתוח שלם מלא ו/או מפורט של כלל הנושאים המפורטים במסגרתו וכאמור הינו כללי וחלקי בלבד ואיננו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש.